top of page

Dil ve Konuşma Terapisi

Düşünceyi sözle ifade etme işi olarak tanımlanan konuşma, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarındandır. Bu alanda yaşanan sorunlarda dil ve konuşma terapistleri hizmet vermektedir. Dil ve Konuşma Terapisti: dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının belirlenmesi ve rehabilitasyonu alanında çalışmalar yapan lisans mezunu ruh sağlığı profesyonellerindendir.

Kendini, duygu ve düşüncelerini ifade etme, karşısındaki insanla iletişim kurma, dünyayı anlama ve anlamlandırmayı sağlayan konuşmada yaşanacak sorunlar, bu temel ihtiyacın kesintiye uğramasına ve beraberinde pek çok ruhsal ve zihinsel soruna sebep olmaktadır. 


Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıklarında temel kapsamı oluşturan çocuk ve ergenlerin psikolojik ve psikiyatrik hastalıklarının içerisinde bazı özel durumlar çocuğun dil ve konuşma desteği almasının gerekli olduğu durumlardır. Ve multidisipliner olarak çalışan çocuk ve ergen psikiyatrisi ile dil ve konuşma terapisti süreç içerisinde çocuğun gereksinimlerine göre planlama oluşturur. Çocuğun ihtiyacına göre oluşturulan terapi planına göre hareket edilir.


Dil ve Konuşma Terapistlerinin en çok ilgilnediği bazı hastalıklar ve sorunlar:


  • Artikülasyon (dudak-damak yarığı, serebral palsi vb. bağlı ya da işlevsel gelişimsel yetersizlik, geç gelişme ya da nedeni belli olmayan) ve diğer konuşma sesi bozuklukları

  • Afazi (inme sonrası dil ve konuşma kaybı) ve diğer nörolojik kökenli (dizartri, apraksi) konuşma ve dil bozukluklarını değerlendirme

  • Yutma, yutkunma bozuklukları

  • Ses bozuklukları, Kekemelik gibi konuşma bozukluıkları


  • Özel gereksinimli, gelişimsel yetersizliği olan (otizm gibi) çocuklara yönelik erken dil ve konuşma eğitimi ve terapisi

  • İşitme kayıplı çocuklara ve edinilmiş işitme kaybı olan bireylere konuşma ve dil terapisi

  • Larenjektomi, trakeostomi sonrası yutma ve konuşma terapisi
Unutulmaması gereken şey: çocuğunuzda herhangi bir konuşma sorunu gözlemliyorsanız lütfen öncelikle bir bebek ve çocuk psikiyatristine başvurunuz.. Çünkü dil ve konuşma sorunlarının önemli bir kısmına aynı zamanda psikolojik sorunlar da eşlik eder. Psikolojik sorunlar tanınmadan ve gerekli tedavi uygulanmadan alınacak dil ve konuşma terapisi desteği çoğunlukla başarısız olmaktadır.


Örneğin kaygı bozukluğu bulunan bir çocuğun aynı zamanda kekemelik sorunu da bulunuyorsa bu durumda sadece dil ve konuşma terapistine başvurmak yararsız olabilmektedir. Maddi manevi kayıp oluşturabilen bir süreç olduğunda çocuk ve ailenin umutları daha da tükenebilmektedir. Kekemeliği olan ergen yaştaki bir gencin aynı zamanda kaygı-endişe sorunları da bulunuyorsa mutlaka bilişsel davranışçı terapi ya da psikofarmakolojik ilaç desteği alması gerekir. Böyle durumlarda kekemelik gencin yıllardır baş etmekte zorlandığı bir durum ise ya da hayatını zorlaştıran önemli bir konu ise çoğu kez depresyon da duruma eklenebilmektedir. Böyle durumlarda depresyon tedavisi alınmadan kekemelik terapisine başlamak yararsız olacaktır.


Verdiğimiz bu örneğin bir çok ruhsal hastalık düşünüldüğünde sizler için yararlı olacağını umut ediyoruz. Kurumsal olarak tüm ekibimizle ruhsal hastalıkların tümüne doğru yaklaşım şeklimizle profesyonel çok ruh sağlığı hizmetlerimizi sizler de gelin yerinde görün.

bottom of page