top of page

EMDR ve Çocuk EMDR

Sean Michaels

22 Mar 2023

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi travma ilişkilendirilmiş rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir terapi yöntemidir.

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi travma ilişkilendirilmiş rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir terapi yöntemidir. EMDR, kişinin travmatik anıları ve duygusal tepkileri üzerinde çalışarak semptomları azaltmaya yardımcı olmayı amaçlar. İşte EMDR'nin temel özellikleri ve nasıl uygulandığına dair anahtar bilgiler:


1. Değerlendirme: EMDR süreci bir değerlendirme ile başlar. Terapist, hastanın tıbbi ve psikolojik geçmişini değerlendirir, travmatik deneyimleri tanımlamasını sağlar ve tedavi hedeflerini belirler.

2. Hazırlık: Hastanın rahat ve güvende hissetmesi için terapist ile bir güven ilişkisi kurulur. Terapist, hastayı EMDR sürecinin nasıl işleyeceği hakkında bilgilendirir.

3. Duyarsızlaştırma Fazı: Bu aşamada, hastanın travmatik anıları üzerinde çalışılır. Hastaya bu anıları hatırlaması söylenir ve aynı anda göz hareketleri (veya alternatif uyarıcılar) kullanılarak dikkati başka bir şeye yöneltmesi istenir.

4. İşleme Fazı: Bu aşamada, terapist ve hasta, travmatik anının daha az stresli hale gelmesini sağlamak için çalışır. Hasta anıyı daha farklı bir bakış açısıyla görmeye başlayabilir.

5. İntegrasyon: Son aşamada, hastanın yeni perspektifleri ve duygusal tepkileri ile ilgili çalışma yapılır. Hastanın daha sağlıklı bir şekilde başa çıkma becerilerini geliştirmesi teşvik edilir.

EMDR, göz hareketleri ile gerçekleştirilen bir terapi yöntemi olarak bilinse de, bazen dokunma veya ses gibi alternatif uyarıcılara da başvurulabilir. Terapist, bu uyarıcıların nasıl kullanılacağını belirler.


EMDR'nin etkili bir tedavi olduğuna dair birçok araştırma bulunsa da, bu yöntemin tam olarak nasıl çalıştığı hala araştırma konusudur. Ancak, birçok insan için travma sonrası semptomları hafifletmede yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

EMDR uygulaması lisanslı bir terapist tarafından yapılmalıdır. Bu terapist, EMDR eğitimi almış ve sertifikasyon sahibi olmalıdır. Terapi süreci bireysel ihtiyaçlara göre kişiselleştirilir ve tedavi süreci boyunca hastanın güvende hissetmesi önemlidir.

bottom of page