top of page

WISC-4 Zeka Testi

WISC-4 zeka testi 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocuklara uygulanan ve çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen klinik bir değerlendirme testidir.

WISC-4 Nedir?

WISC-4 zeka testi 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocuklara uygulanan ve çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen klinik bir değerlendirme testidir. Türkiye’de en çok kullanılan zeka değerlendirme aracıdır.

WISC-4, çocukların ve gençlerin hem kendi yaş grubu içindeki becerilerini ölçmeyi sağlayan ve geliştirilmesi gereken becerilerinin değerlendirildiği bir testtir. Tüm testin uygulaması ortalama 1.5-2 saat sürmekte ve test bireysel olarak çocuk ve ergene uygulanmaktadır.. Ancak her çocuğun motivasyon düzeyi, test sırasında uyumluluğu, o sırada uyku ve iştah durumuna bağlı olarak test süresinde farklılıklar olabilir.


WISC-4 değerlendirmesinde, çocuğa 10 temel alt test uygulanmaktadır. Gerekli olduğu düşünüldüğünde buna ek olarak 5 yedek alt test uygulanmaktadır. Uygulanan temel alt testler çocuğun sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerileri şeklindedir.


WISC-4 uygulaması sonrası bir rapor hazırlanır. Hazırlanan rapor aracılığıyla, çocuğun değerlendirilen alanlarda nasıl bir performans sergilediğini, hangi alanlarda güçlü yanları olduğu ve hangi becerilerinin desteklenmesinin akademik başarısını ve okul performansını olumlu yönde etkileyeceğini detaylı bir biçimde açıklar. Performansa ek olarak, çocuğun gelişim öyküsü ve uygulama sırasında gözlemlenen davranışlarının klinik olarak yorumlanmasıyla oluşturulan öneriler kısmında, hem ebeveynlere hem de okula yönelik olacak şekilde çocuğun zeka ve psikolojik gelişimini destekleyecek tavsiyeler ve gerekli yönlendirmeler bulunmaktadır.


Gelmeden Önce Çocugunuza ne söylenmelisiniz?

Çocuğunuzu uygulamaya gelmeden önce mutlaka bilgilendirin; Becerilerini tanımak için bir uzman ile birlikte yaklaşık 1.5 saatlik bir uygulama yapılacağını, kendisinin nasıl daha iyi öğrendiği ve hangi alanlarda desteklenmesinin kendisi için yararlı olacağı bilgisinin elde edileceğini söyleyebilirsiniz.


bottom of page