top of page

Bütüncül Oyun Terapisi

Derek Wells

18 Mar 2023

Oyun, bir çocuğun hayatı algılama, keşfetme, yönetme şeklinin bir aracıdır. Oyun terapisi ise bebek ve çocukların duygusal ve dil bilişsel durumunu değiştirebilmede oldukça etkin bir yoldur.

Bütüncül oyun terapisi, bireylerin duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini desteklemek amacıyla oyunları kullanarak yapılan bir terapi türüdür. Bu terapide, oyun aracılığıyla ifade edilen duygular ve düşünceler üzerinde çalışılır. Uygulama süreci genellikle bireyin oyunları seçmesine ve bu oyunlar aracılığıyla terapistle etkileşime geçmesine dayanır. Terapist, oyun sırasında gözlem yapar ve bu gözlemleri kullanarak bireyin ihtiyaçlarına yönelik destek sağlar. Bütüncül oyun terapisi, çocuklar, gençler ve yetişkinler için kullanılabilir. Ancak, uygulama detayları terapistin eğitimine ve bireyin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir.

bottom of page