top of page

Attentioner Dikkat Geliştirme Programı

Kim Jennings

20 Mar 2023

Dikkat ve konsantrasyon hayatımızın temel yürütücüsü olduğu için dikkat sorunları yaşayan bir çocuğun hayatı mutlaka bundan etkilenecek ve zorlaşacaktır. Aynı zamanda ebeveynleriyle ilişkisinin bozulması, akademik zorluklar, sosyal sorunlar yaşanabilmektedir. Attentioner programı ise dikkat sorunları bulunan çocukların ilaçsız yöntemlerle desteklenmesi anlamında önemli bir işleve sahiptir.

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more.


Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own content or import it from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, and videos. Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site.


bottom of page